Baza Usług Rozwojowych

MSUES

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania nawet do 80% dofinansowania na działania rozwojowe dla swoich pracowników.

1. Baza Usług Rozwojowych, w której zamieszczane są poszczególne szkolenia jest prowadzona przez PARP w ramach RPO.

RESPONSA w związku z posiadanym Znakiem Jakości realizuje takie szkolenia.

Jeżeli w bazie nie ma usługi odpowiadającej Państwa potrzebom, zapraszamy do kontaktu w celu doprecyzowania tematyki/lokalizacji/terminu.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań w ramach projektu, wyboru szkoleń, a także sposobu rozliczania znajdują się na stronie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

2. Małopolskie Bony Rozwojowe mBON

Więcej informacji na stronie internetowej: http://mbon.pl


Znak Jakości MSUES składa się z 20 standardów opisujących rozwiązania sprzyjające wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych, które podzielono na 4 grupy:Chcemy się pochwalić informacją zwrotną z audytu naszej firmy:

"Firma Responsa jest instytucją świadczącą szerokie spektrum usług. Oprócz działalności szkoleniowej firma prowadzi usługi doradcze, badania, coaching i terapię psychologiczną. Tak szeroki obszar prowadzonej działalności pozwala firmie na kompleksową obsługę klientów w zakresie rozwoju personalnego. Za najsilniejszą stronę firmy uznać należy łączenie działalności naukowo badawczej właścicielek firmy z praktyką. Dzięki pracy naukowo-badawczej właścicielki firmy mają dostęp do najnowszej wiedzy, na podstawie której opracowują programy szkoleń. Polaczenie tej wiedzy z praktyką pozwala na z kolei na weryfikację i rozwój wiedzy. W ten sposób uzyskuje się pożądany w gospodarce opartej na wiedzy stan, w którym nauka i praktyka rozwijają się wspólnie w sposób zrównoważony. Dodatkowym atutem firmy jest koncepcja jej działania zakładająca, że prawidłowo prowadzona działalność szkoleniowa w obszarze personalnym wymaga starannych i rzetelnych badań określających pogrzeby szkoleniowe. Firma prowadzi takie badania i na tej podstawie proponuje klientom zakres i formę szkoleń. Dodatkowym elementem świadczącym o wysokim poziomie usług są materiały opracowywane indywidualnie na potrzeby poszczególnych szkoleń. Zindywidualizowane materiały pozwalają na precyzyjne dostarczanie wiedzy i umiejętności. Za silną stronę uznać należy również bogatą działalność publikacyjną właścicielek firmy oraz liczne wywiady radiowe i telewizyjne propagujące dobre praktyki.

W chwili obecnej firma z naddatkiem spełnia Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych. ..."